Ons privacybeleid

 

FlexiFitness Ermelo B.V., kantoorhoudend te Kerkdennen 34, 3851 BB in Ermelo (Nederland)en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Jouw privacy is voor ons ontzettend belangrijk. Bij FlexiFitness Ermelo hebben we daarom onze principes over privacy hier beschreven en we beloven jou dat we hiernaar handelen en houden ons als Verwerkersverantwoordelijke aan de richtlijnen van de AVG (algemene verordening gegevensbescherming).  

Contactgegevens:
FlexiFitness Ermelo B.V.
Kerkdennen 34
3851 BB ERMELO
www.flexifitness.nl

R.C. van Dalen is de Functionaris Gegevensbescherming van FlexiFitness Ermelo en is te bereiken via info@flexifitness.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
FlexiFitness Ermelo verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Via contactformulier op onze website

 • Naam
 • E-mail
 • Telefoonnummer

Bij registratie voor een abonnement aan de balie of via onze website

 • Initialen, voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Foto t.b.v. herkenbaarheid bij binnenkomst
 • Bankgegevens
 • Naam werkgever (mits je via je werkgever bij ons sport)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@flexifitness.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
FlexiFitness Ermelo verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Via het reactieformulier op onze website

 • Verwerking van je vraag of idee via ons contactformulier

Bij registratie voor een abonnement aan de balie of via onze website

 • Het verwerken en beheren van een goede administratie en clubmanagement
 • Je toegang tot FlexiFitness Ermelo
 • Je maandelijkse- of jaarlijkse abonnementsgelden te kunnen incasseren
 • Je te kunnen bellen of e-mailen bij administratieve afhandelingen
 • Je te kunnen informeren over wijzigingen van onze producten en diensten
 • Je de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van de FlexiFitness app

Geautomatiseerde besluitvorming
FlexiFitness Ermelo neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van FlexiFitness Ermelo) tussen zit. FlexiFitness Ermelo gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

J-Works

 • Levert de software voor en beheert onze website
 • Stuurt automatisch het contactformulieren naar ons door onder het kopje ‘contact’ in het hoofdmenu

b.o.s.s.

 • Levert de software voor onze ledenadministratie onder de naam Sportivity
 • Levert de Sportivity app
 • Beheert je persoonsgegevens [FlexiFitness Ermelo heeft hiervoor een vewerkersovereenkomst afgesloten]
 • Koppelt je persoonsgegevens met Viruagym en Health Planner

Virtuagym

 • Levert de web- en mobiele applicatie gebaseerde softwareoplossing voor onze FlexiFitness app.
 • Deze biedt een breed scala aan functionaliteiten op het gebied van onder andere activiteiten- en voortgangsregistratie, voeding en coaching [FlexiFitness Ermelo heeft hiervoor een verwerkersovereenkomst afgesloten]
SGM Consultants
 • Levert de software voor ons leden management syteem onder de naam Health Planner
 • Beheert de persoonsgegevens van onze leden en prospects [FlexiFitness Ermelo heeft hiervoor een vewerkersovereenkomst afgesloten]

Google

 • Statistieken om het gebruik van FlexiFitness Ermelo website in kaart te brengen. [FlexiFitness Ermelo heeft hiervoor een vewerkersovereenkomst afgesloten]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
FlexiFitness bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Delen van persoonsgegevens met derden
FlexiFitness Ermelo verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Medewerkers van FlexiFitness Ermelo
Medewerkers van FlexiFitness Ermelo, die daartoe bevoegd zijn, kunnen bij jouw persoonlijke gegevens voor administratieve verwerking en/of om wijzigingen aan te brengen. Medewerkers van FlexiFitness Ermelo zijn contractueel gebonden aan geheimhouding over jouw persoonlijke gegevens die bij FlexiFitness Ermelo opgeslagen en/of beschikbaar zijn.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
FlexiFitness Ermelo gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Wij maken gebruik van Google Analytics. Bij Google Analytics is je IP-adres gemaskeerd, is "gegevens delen" uitgezet en maken wij geen gebruik van andere googlediensten met de Google Analytics-cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van de Sportivity app (DIT IS NOG NIET BESCHIKBAAR). Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@flexifitness.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. FlexiFitness Ermelo zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

FlexiFitness Ermelo wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
FlexiFitness Ermelo neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@flexifitness.nl

FlexiFitness Ermelo, juli 2019
[aangepast onder R2]